PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA - 2020: Prezentare proiect

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice - impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf


 eco pract clima

Proiectul ECO-PRACT-CLIMA reprezintă un suport cheie pentru a consolida infrastructura de susținere a activităților didactice și de practică a studenților din cadrul a două facultăți care formează specialiști pentru domenii de activitate în care studiul schimbărilor climatice este foarte important (agricultură, protecția mediului, geografie fizică, dezvoltare rurală în zona montană).

Proiectul promoveaza activități co-curriculare care să completeze competențele dobândite la disciplinele de profil din planurile de învățământ care se referă la studiul ecofactorilor și al impactului acestora.

Scopul proiectului ECO-PRACT-CLIMA este dual: îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare a ecofactorilor la nivelul Bazei Didactice din comuna Fundata (jud. Brașov) și al laboratoarelor din Campusul Universității, respectiv training-ul studenților pentru dezvoltarea unor competențe practice de utilizare a serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

Baza didactică din comuna Fundata


Obiectivele proiectului:

1. Dotarea bazei de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul Universităţii Valahia cu instrumentație specifică studiului schimbărilor climatice.

2. Efectuarea unor expediții în teren cu studenții celor 4 programe de studii de licență: Geografie, Geografia turismului, Montanologie și Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură cu scopul dobândirii de aptitudini tehnice folosind facilitățile bazei didactice Fundăţica (jud. Braşov) pentru amplasarea unor stații de monitorizare a regimului de apă, respectiv efectuarea unor determinări actinometrice și de evaluare a stării vegetației în zona montană.   

3. Formarea unor competențe practice pentru dezvoltarea unor servicii climatice prin proiectarea și dezvoltarea unor studii de caz de adaptare la schimbările climatice pe grupe de lucru. 

4. Implementarea unor activități co-curriculare eficiente care să sprijine  transferul de cunoștințe transdisciplinare între studenți și cadre didactice cu formare profesională diferită.


Descrierea activităților

Universitatea Valahia din Târgoviște, prin baza didactică și cele 2 facultăți implicate, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, respectiv Facultatea de Științe Umaniste, deține o infrastructură specifică cu ajutorul căreia se pot implementa cu succes obiectivele proiectului ECO-PRACT-CLIMA: sisteme de calcul de generație actuală cu licență ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop 10.6, Aquaveo GMS, etc. și acces la geoportalurile COPERNICUS și ale misiunilor de teledetecție pentru observarea Pământului, sisteme de monitorizare a ecofactorilor, caracteristicilor de vegetație și geopoziționare  și posibilități de cazare în cadrul Bazei didactice Fundățica pentru efectuarea expedițiilor în teren. 

Activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor propuse sunt următoarele:

A.1 Activități specifice managementului proiectului ECO-PRACT-CLIMA

A.2 Planificarea și organizarea activităților. Selectarea grupului ţintă al studenților.

A.3. Efectuarea de expediții în teren pentru monitorizarea regimului de apă și al celui radiativ

A.4 Training și coaching pentru utilizarea serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

A.5 Diseminarea rezultatelor


Rezultatul principal scontat al proiectului ECO-PRACT-CLIMA este pregătirea profesională a studenților din grupul țintă prin dezvoltarea unor aptitudini tehnice de utilizare în teren a unor sisteme de colectare a datelor climatice din zona montană și de vizualizare, interogare și utilizare a datelor climatice disponibile pentru dezvoltarea unor studii de caz privind serviciile pentru adaptarea la schimbările climatice.


Proiectul ECO-PRACT-CLIMA oferă sinergii cu proiectul complex INTER-ASPA ”INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană”, PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721, aflat în ultimul an de implementare la Universitatea Valahia ca partener în consorțiu. Studenții participanți vor avea acces la infrastructura proiectului INTER-ASPA și la expertiza specialiștilor din cadrul acestui proiect (https://inter-aspa.ro/).

 

1. PROIECTUL PERFECT-INFRA-CLIMA - 2021:


 

Pliant de prezentare


 ACCES PLATFORMA DE E-LEARNING A UNIVERSITATII VALAHIA - SECTIUNEA CNFIS-FDI-2021-0240


PERFECT-INFRA-CLIMA: Workshop cu participare internationala


Articol publicat in revista Water indexata ISI WoS cu factor de impact (Q2): 

Automated versus Manual Mapping of Gravel Pit Lakes from South-Eastern Romania for Detailed Morphometry and Vegetation


Participări cu lucrări la workshopuri si simpozioane științifice:

- 5th International Conference Water resources and wetlands 8-12 September, 2021 Tulcea (Romania), http://www.limnology.ro/wrw2020/programme.html

Poster ASSESSMENT OF THE SOLAR RADIATION AVAILABILITY FOR AQUATIC MACROPHYTES ASSOCIATIONS FROM POENI WETLAND ON GLAVACIOC RIVER, ROMANIA

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC „Siguranța Alimentară și Protecția Mediului” – EDIȚIA 2021

- Conferința Națională „Constantin Brătescu”, 17-19 sept. 2021 https://geocncb.weebly.com/edi539ia-a-iv-a.html 


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2021-0240

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: PERFECT-INFRA-CLIMA: Perfecționarea abilităților și competențelor digitale și a infrastructurii de susținere a activităților didactice specifice adaptării și anticipării efectelor schimbărilor climatice

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 233.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Prof. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

 http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2021/05/FDI2021-Rezultate-finaleCNFIS-aprobareME-lista-proiecte.pdf


 

2. PROIECTUL ECO-PRACT - 2017


Pliant de prezentare a proiectului


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2017-0638

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Dezvoltarea unor facilităţi experimentale şi a bazei de cunoştinţe pentru studiul ecosistemului de pajişti din zona Fundata – baza didactică Fundăţica (ECO-PRACT)

Domeniu vizat: D4: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 178.000 lei


Ca urmare a rezultatelor competitiei lansate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017, Universitatea Valahia din Targoviste a implementat proiectul CNFIS-FDI-2017-0638. 

Detalii: http://www.cnfis.ro/rezultate-evaluare-fdi-2017/ 


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific:  Conf. dr. ing. DUNEA Daniel


 

 

3. PROIECTUL ENVIRO-TRAIN - 2018


 

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0231

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Extinderea infrastructurii de monitorizare a poluării atmosferice de fond în corelaţie cu structura vegetaţiei pajiştilor în zona Fundata – baza didactică Fundăţica

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 216.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2018/04/FDI2018-Rezultate-finale-evaluare-CNFIS.pdf

Poster Enviro-Train


 

 

4. PROIECTUL GIS-VEG-PRACT - 2019

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0234

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Spre o cunoaștere aprofundată a vegetației montane din Culoarul Rucăr-Bran prin utilizarea informațiilor de teledetecție și a tehnicilor de procesare GIS

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 252.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rezultate_finale-FDI2019-lista_proiecte_domenii_site.pdf

Pliant Proiect

Afis prezentare 


 

 

5. PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA - 2020:

Prezentare proiect

Detalii despre proiect:

https://ecopract.valahia.ro/ 


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice - impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf