- PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024

- PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2021


RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ PRIVIND CALITATEA EDUCAŢIEI ÎN FIMSA - Anul 2020


DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște

REGULAMENTE Universitatea Valahia din Târgoviște (INTEGRAL)Universitatea Valahia din Târgoviște (INTEGRAL)