Print

- PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024

- PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2021


 

- REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  A UNIVERSITĂŢII “VALAHIA”  DIN TÂRGOVIŞTE

- RAPORT DE EVALUARE INTERNA PRIVIND CALITATEA EDUCATIEI IN FIMSA

- PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2017

- PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2016

1. Documente interne

- PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2012-2016
- PLANUL OPERATIONAL al FIMSA 2015
- Raport anual privind evaluarea si asigurarea calitatii 2014-2015
 
2. Regulamente

Carta Universitatii Valahia din Targoviste

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)
Regulament de Ordine Interioara (ROI)
Regulamentul de Activitate Profesionala a Studentilor (RAPS) 2016
Regulament privind Activitatea Didactica
Regulament privind examinarea si notarea studentilor
Regulament privind Initierea, Aprobarea, Monitorizarea si Evaluarea Periodica a Programelor de Studiu si Activitatilor de Cercetare
Criterii primare de performanta pentru evaluarea activitatii de cercetare din norma universitara
Codul Eticii si Integritatii Academice
Regulament Comisie Etica
Regulament de functionare a Comisiei de Calitate
Regulamentul privind Evaluare si Asigurarea Calitatii Educatiei
Regulament pentru Acordarea Premiilor de Excelanta si Meritul Cercetarii Stiintifice
Regulament de organizare si functionare al Departamentului de Invatamant la Distanta si Formare Continua
Procedura echivalare studii DPPD

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

Anexa 1 - Standarde minimale de ocupare a posturilor didactice din universitatea “Valahia” din Târgoviste

Anexa 2 - Standarde minimale de ocupare a posturilor de cercetare din universitatea “Valahia” din Târgoviste

Anexa 3 - FISA  DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs

Regulament de organizare si functionare al Bibliotecii Universitatii
Regulament de organizare si functionare al Editurii Valahia University Press

Regulament de organizare si functionare al Biroului pentru Tehnologia Informatiei