Conferinţa de lansare a proiectului de cercetare “ROKIDAIR: Spre o protecţie eficientă a copiilor la riscul de poluare a aerului din zonele urbane ale României”.

Evenimentul va avea loc în Târgoviște, în data de 17 septembrie 2014, ora 10.30, la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte, str. Maior Ion Alexandrescu, nr. 39.

Agenda conferintei ROKIDAIR

Proiectul ROKIDAIR se derulează în perioada 01.07.2014 ÷ 30.04.2017, este finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (www.eeagrants.org) și bugetul de stat în cadrul Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare”.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătăţirea activităţilor de monitorizare şi prognoză a calităţii aerului în două oraşe din România - Târgovişte şi Ploieşti - considerate ca zone pilot, vizând cu prioritate delimitarea spaţială a zonelor critice de poluare atmosferică, luând în considerare vulnerabilitatea receptorilor şi caracterizarea detaliată a acestora în ceea ce priveşte efectul pulberilor PM2.5 asupra sănătăţii copiilor.

Activitatile de cercetare vor fi desfasurate de catre urmatorul consortiu:

Universitatea Valahia din Târgovişte (lider de parteneriat),

Norwegian Institute for Air Research, NILU

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti

Universitatea Politehnica din Bucureşti