Logo RL Web20 de articole științifice în reviste de prestigiu, 2 capitole în cărți internaționale, un brevet depus, seturi mari de date pentru zonele de cercetare pe termen lung, modele matematice și software pentru simularea proceselor ecohidrologice, un pachet de tehnologii în primele stadii de dezvoltare și soluții pentru dezvoltarea cadrului instituțional sunt principalele rezultate produse până acum în ecosistemul de inovare INTER-ASPA “Radu Lăcătușu".

Secvența acțiunilor propuse de modificare a cadrului instituțional pentru rezolvarea problemelor practice de management integrat al resurselor și serviciilor naturale este următoarea:

  • La scara organizației. Stimularea maturizării organizaționale interne a entităților responsabile de managementul resurselor naturale în abordarea sectorială. Acțiunea este convergență cu reforma administrației publice românești. Maturizarea organizaţională internă a instituțiilor sectoriale de mediu prin programe de finanţare coroborate cu control strâns al managementului şi presiunea societăţii civile în cadrul instituţional dat.
  • La scara arenelor de acțiune. Stimularea cooperării dintre aceste organizații prin programe de finanțare inter-disciplinare pe termen mediu. Acțiunea este convergentă cu preocupările europene și poate găsi susținere la aceste nivel.
  • La scara nivelului de decizie colectivă. Stimularea evoluției instituționale majore prin integrarea pe orizontală a unora dintre aceste organizații care au profiluri relevante în ce privește rolul complementar al resurselor naturale respective în producerea de servicii ecosistemice cruciale pentru societate. Direcția este permisă de cadrul european și național și poate fi susținută de creativitatea politică românească. E de așteptat să întâmpine rezistență mare datorită rigidității instituționale. Accentuarea unui astfel de demers poate ajuta la reușita primelor două tipuri de acțiuni (maturizarea organizațională sectorială și cooperarea inter-sectorială intensă). Integrare pe orizontală a unora dintre aceste instituții când ele au în mod evident un management ineficient, împreună cu restructurarea în sensul asigurării gestionării unor servicii ecosistemice de interes public major, alături de cel al resurselor naturale. De exemplu fuziunea Regia Națională a Pădurilor – Romsilva cu Administrația Națională ”Apele Române” ar putea ușura gestiunea serviciilor ecosistemice generate de interacțiunea dintre ecosistemele acvatice și cele forestiere la scara bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă subterane. La restructurare se poate crea un departament interdisciplinar dedicat serviciilor ecosistemice.
  • La scara constituțională. Schimbări constituţionale în contextul reformei statului care să stipuleze recunoașterea unui anumit nivel de complexitate a mediului natural, dincolo de abordările sectoriale actuale. Modificări la acest nivel ar antrena în cascadă modificările ale legilor și altor acte normative, între care și schimbarea modului actual de securitizare a managementului resurselor naturale, care încetinește evoluția instituțională către integrare și capacitate efectivă de gestionare a producției se servicii ecosistemice publice.

INTER-ASPA “Radu Lăcătușu” reunește INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, Universitatea din București (prin centre de cercetare de la Facultățile de Biologie, Geologie și Geofizică și Grădina Botanică “Dimitrie Brândză), Universitatea Ovidius din Constanța, Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei Române “Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române, Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Institutul de Biologie București și numeroase organizații ale beneficiarilor privați și publici. Ecosistemul de inovare a fost creat în cadrul programului “Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)” și este finanțat de UEFISCDI prin contractul 34 PCCDI/2018. Raportul sintetic pentru perioada 2018 – noiembrie 2020 este disponibil aici și raportul etapei 2020 poate fi descărcat de aici.

Regretatul Profesor Radu Lăcătușu a fost directorul acestui proiect până în iarna anului 2020. În noiembrie 2020 consiliul de coordonare a luat în unanimitate decizia ca ecosistemul de inovare pe care Profesorul l-a creat să-i poarte numele.