REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA Sl DESFASURAREA EXAMENULUI DE LICENTA/DIPLOMA Sl DISERTATIE 2018 - FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI SI STIINTA ALIMENTELOR

   
Tematica examenului de diploma 2017 – 2018

 

   
   
   
   
  • Montanologie (examenul se sustine in cadrul Facultatii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu) 
   

 

Comisiile examenelor de finalizare a studiilor sesiunea iulie-septembrie 2016/februarie 2017