GIS for Environmental Protection in a Changing Environment

Celebrarea Zilei Mondiale GIS – GIS DAY 2022

16 Noiembrie 2022, Amfiteatrul A202 – FIMSA și

                                     Online MS TEAMS

Pe 16 noiembrie 2022 se celebrează la nivel global Ziua internațională a GIS (GIS DAY) – https://www.gisday.com/en-us/overview

Ce reprezintă GIS? GIS (Sistem Informatic Geografic) este un cadru științific pentru colectarea, analiza și vizualizarea datelor geografice pentru a ne ajuta să luăm decizii mai bune (https://www.esri.ro/ro-ro/what-is-gis/overview).

Evenimentul Ziua GIS organizat și la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, dorește să prezinte aplicații din lumea reală ale tehnologiei GIS care pot face diferența în societatea noastră privind problemele de mediu și protecția mediului înconjurător. 

La eveniment vor prezenta specialiști din cadrul Esri Romania, integrator ArcGIS, cel mai puternic software de cartografiere și analiză spațială, la nivel global, S.C. Geogismap Terra și S.C. Eterra Map S.R.L., precum și cadre didactice ale Universității Valahia. Subiectele abordate vor fi susținute și cu demonstrații practice și cuprind aspecte privind noi resurse pentru colectarea datelor din teren, elaborarea hărților tematice ale speciilor și habitatelor, soluții de dezvoltare a unui GIS pentru managementul infrastructurii verzi a orașelor și aplicații de monitorizare a covorului vegetal prin teledetecție și măsurători terestre.

PROGRAMUL GIS DAY 2022 – FIMSA este disponibil la: https://fimsa.valahia.ro/wp-content/uploads/2022/11/Program_GIS-DAY-2022-UVT-FIMSA_16.11.2022.pdf 

Evenimentul susținut și de proiectul CNFIS-FDI-2022-0283, se adresează studenților și doctoranzilor, dar și elevilor de liceu, precum și altor persoane interesate de beneficiile tehnologiei GIS.

Linkul MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9OsqTj1NOCz36I-SJLYGo5UFs_tQf0FEmgIPLtYOmNc1%40thread.tacv2/1668066483493?context=%7b%22Tid%22%3a%229e2ee2c0-d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3%22%2c%22Oid%22%3a%22a4040c0e-f602-4d72-ae05-384be8f17c72%22%7d 

Mai multe informații despre resursele GIS: https://www.gisday.com/en-us/resources