Prof.univ.dr.ing. Constantin Banu
 
1  2   
 
Personalitatea nu se capătă, se cucerește
Dimitrie Gusti
 
 
Colectivul de cadre didactice din cadrul Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor anunță, cu profund regret, dispariția unei personalități remarcabile, distinsul și apreciatul Prof.univ.dr.ing. Constantin Banu, întemeietorul Școlii de învățământ superior de industrie alimentară la Universitatea VALAHIA din Târgoviște. 
 
Este foarte greu a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate care s-a remarcat printr-o multitudine de realizări și recunoașteri la nivel național și internațional. Domnul Profesor Constantin Banu a reprezentat un nume de referință în comunitatea academică de inginerie alimentară, un promotor al stării de cultură, pe care a inoculat-o fiecăruia dintre ucenicii săi. Propria viață a Profesorului s-a constituit, pentru cei pe care i-a format, într-un exemplu.
Domnul Profesor Constantin Banu a fost, prin excelență, una dintre persoanele dotate cu un marcant potențial intelectual și înzestrate cu disponibilitatea angajării în eforturi stăruitoare pentru a materializa în practică ideile unei minți strălucitoare și neobosite. Activitatea publicistică a Profesorului Constantin Banu a fost extrem de bogată și variată tematic, cuprinzând 62 de Cărți și Tratate, 29 de Manuale, Îndrumare de laborator și Îndrumare de proiectare, 23 de Sinteze documentare, respectiv 254 de Articole științifice.
Nume de rezonanță în comunitatea universitară națională și internațională, impresionând deopotrivă prin căldura sufletească și profund umană, Domnul Profesor Constantin Banu s-a implicat cu interes și distincție în viața Universității VALAHIA din Târgoviște, primele generații de absolvenți, dar și comunitatea academică, datorându-i împlinirea și prestigiul parcursului profesional de astăzi.
 
Vom păstra mereu amintirea unui om exigent, un profesor recunoscut și apreciat de numeroasele generații de ingineri din domeniul industriei alimentare, la formarea cărora și-a adus o contribuție decisivă.
 
Vă Mulțumim Domnule Profesor!
Amintirea Dumneavoastră va fi pururea vie pentru noi!
Colectivul de cadre didactice din Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor