ceas 

 


SEMESTRUL 2

Anunț!

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universității “Valahia” din Târgoviște, activitățile didactice din semestrul al II-lea al anului universitar 2020 – 2021 se desfășoară conform Scenariului 2 - Participare în sistem mixt - prezență fizică și online. 

 

Cursurile și seminariile vor fi susținute în regim online, iar activitățile didactice practice de tip laborator / proiect / practică se vor desfășura cu prezența fizică , conform orarului.

 

- Platforma e-learning MOODLE si Microsoft TEAMS


 

LICENTA

1.  Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura

2. Montanologie

3. Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole

4.  Controlul si Securitatea Produselor Alimentare


 

MASTER

1. Sisteme de Control si Evaluare a Calitatii Mediului

2. ORARE - Controlul si Expertiza Alimentelor


  • Program Consultatii Departamentul Ingineria Mediului: Montanologie; IPMA; SCECM
  • Program Consultatii Departamentul Ingineria Produselor Alimentare