La finalul anului 2022, Senatul Universității din București a acordat distincția pentru „Proiectul de cercetare cu cea mai mare contribuție științifică cu impact în societate” în domeniul Științelor Vieții și ale Pământului” și, totodată, Marele Premiu al categoriei, Proiectului INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană (INTER-ASPA).

Universitatea Valahia din Targoviste a fost partener in acest proiect complex.
Regretatul Prof. univ. dr. emerit Radu Lăcătușu, directorul inițial al proiectului INTER-ASPA, a coordonat proiectul până în iarna anului 2020. În luna noiembrie a aceluiași an, consiliul de coordonare a luat în unanimitate decizia ca ecosistemul de inovare pe care profesorul l-a creat, să-i poarte numele.

Domnul Prof. univ. dr. emerit Radu Lăcătușu a contribuit la dezvoltarea Facultatii noastre, la inceputurile acesteia, si ca profesor asociat.

Interviul acordat de catre D-l Director adjunct al Proiectului INTER-ASPA, D-l Conferentiar dr. Virgil Iordache din cadrul Universității din București, poate fi accesat aici