Planul de învăţământ reflectă misiunea programului de studii universitare de licenţă Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură, aceea de a forma specialiști pentru următoarele sectoare de activitate: consultanţă, proiectarea și dezvoltarea proceselor, echipamentelor si tehnologiilor pentru controlul, managementul și remedierea calității apelor, solului și aerului; bilanț de mediu și evaluarea impactului lucrărilor inginerești asupra mediului; monitorizare și asigurarea conformității cu legislația de mediu; învățământ și cercetare.

Obiectivele programului de studii vizează formarea  absolvenţilor, ingineri de mediu capabili să profeseze în domeniul ingineresc specific, al administraţiei locale sau centrale sau în domeniul academic, care să-şi demonstreze excelenţa şi inovaţia în rezolvarea problemelor de mediu, în proiectarea şi luarea deciziilor în actualul context social şi global şi să dezvolte o atitudine de lider în practica profesională.

 

Competențe profesionale
- Explicarea mecanismelor proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului
- Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila
- Analiza măsurilor de protecţie a mediului şi elaborarea solutiilor tehnice pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor de poluare si pentru utilizarea optima a resurselor natural
- Aplicarea normelor legale si a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru prevenirea si diminuarea impactului activitatilor umane asupra mediului
- Coordonarea activitatilor si proceselor tehnologice pe baza procedurilor tehnice in vigoare
- Cooperarea cu institutiile care au responsabilitati in domeniul monitorizarii si managementului de mediu

Competențe transversale
- Identificarea și respectarea normelor de etică și deontologie profesională, asumarea responsabilităților pentru deciziile luate și a riscurilor aferente.
- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
- Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba română, cât și într-o limbă de circulaţie internațională.