1. PROIECTUL ECO-PRACT - 2017

Detalii despre proiect:

https://ecopract.valahia.ro/ 

 

Pliant de prezentare a proiectului


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2017-0638

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Dezvoltarea unor facilităţi experimentale şi a bazei de cunoştinţe pentru studiul ecosistemului de pajişti din zona Fundata – baza didactică Fundăţica (ECO-PRACT)

Domeniu vizat: D4: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 178.000 lei


Ca urmare a rezultatelor competitiei lansate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017, Universitatea Valahia din Targoviste a implementat proiectul CNFIS-FDI-2017-0638. 

Detalii: http://www.cnfis.ro/rezultate-evaluare-fdi-2017/ 


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific:  Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

 

2. PROIECTUL ENVIRO-TRAIN - 2018

 

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0231

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Extinderea infrastructurii de monitorizare a poluării atmosferice de fond în corelaţie cu structura vegetaţiei pajiştilor în zona Fundata – baza didactică Fundăţica

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 216.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2018/04/FDI2018-Rezultate-finale-evaluare-CNFIS.pdf

 

3. PROIECTUL GIS-VEG-PRACT - 2019

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0234

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Spre o cunoaștere aprofundată a vegetației montane din Culoarul Rucăr-Bran prin utilizarea informațiilor de teledetecție și a tehnicilor de procesare GIS

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 252.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rezultate_finale-FDI2019-lista_proiecte_domenii_site.pdf