banner RISCO

 

Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prOsperă (RIscO)

Site web: http://rose-fimsa.valahia.ro/

 

Obiectivul general al proiectului

 

Creșterea capacității Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor de incluziune astudenților cu risc ridicat de abandon în anul I, pe baza dezvoltării unei strategii orientate către creșterea motivațieiși consolidarea interesului studenților față de programele de studii universitare de licență.

   Obiective specifice

OS1. Atingerea, la nivelul Facultății, a unei rate de promovare de minim 75% după anul I de studii de licență

OS2. Implementarea programelor remediale la disciplinele fundamentale (Chimie, Matematică), în vederea creșterii promovabilității studenților la aceste discipline, la finalul anului I de studii, cu minim 50% față de anul anterior

OS3. Proiectarea și implementarea a 5 tipuri de workshop-uri și 5 categorii de campanii de conștientizare, în scopul creșterii motivației pentru cariera aleasă cu minim 60% la finalul anului I de studii

OS4.Dezvoltarea competențelor transversale ale studenților, respectiv a capacității de a lucra în echipă, de a comunica la nivel interpersonal, de a-și gestiona optim timpul, de a-și asuma atribuții specifice, de a persevera și de a manifesta responsabilitate în muncă.

OS5.Creșterea vizibilității Facultății și a capacității sale de a formula strategii și de a dezvolta instrumente adecvate de intervenție, în vederea ocupării a minim 60% din locurile de la buget în prima sesiune de admitere;

OS6.Creșterea satisfacției cadrelor didactice, a psihologilor, sociologilor și consilierilor în carieră;

OS7. Realizarea unei Platforme informatice integrate de comunicare, în scopul participării tuturor celor interesați și diminuării, de la 25,83% (valoare de referință, la nivelul Facultății, pentru anul I de studii, în anul universitar 2015/2016), la minim 15% a ratei studenților cu risc ridicat de abandon a studiilor de licență.

               

              Sustenabilitatea proiectului

  • promovarea integrată a experiențelor de succes înregistrate în timpul vieții proiectului
  • diseminarea bunelor practici în comunicarea pe verticală și pe orizontală în cadrul Facultății va avea un impact pozitiv asupra tendinței de diminuare a abandonului școlar și după finalizarea proiectului
  • experiența acumulată în cadrul proiectului de către cadrele didactice, formatori, tutori și specialişti în psihologie şi consiliere vocaţională din cadrul UVT
  • îmbunătățirea relațiilor și comunicării dintre Universitate și mediul economic, respectiv organizații implicate în educație
  • pagina web a proiectului
  • materialele de instruire
  • Platforma integrată de comunicare