Conducerea Facultatii


 

Conducerea executivă

Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA – Decan

Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU - Prodecan

Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU – Director Departament Ingineria Produselor Alimentare

Prof.univ.dr.ing. Daniel DUNEA Director Departament Ingineria Mediului

Secretar-sef – Ing. Georgeta CATANGIU


 

 Consiliul Facultatii

Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU

Prof.univ.dr.ing. Gelu MOVILEANU

Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU 

Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA

Prof.univ.dr.ing. Daniel DUNEA

Conf. univ.dr.ing. Daniela ALEXANDRESCU

Conf.univ.dr.ing. Loredana NEAGU FRĂSIN

S.l.univ.dr.ing. Dana AVRAM

S.l.univ.dr.ing. Virgil MOISE

 

 

Studenti:

Sorina Nicoleta ȘERBAN - CSPA IV

Cătălin Valentin PREDA - MONTANOLOGIE II

Diana Mariana LUJERDEAN - IPMA III

Paula Gabriela CĂPRARU - CEA I


Reprezentantii Facultatii in Senat

Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA

Conf.univ.dr.ing. Mirela PREDESCU

Prof.univ.dr.ing. Daniel DUNEA

Stud. Oana Maria PĂUNA  - IPMA III