Proiecte FDI

1. PROIECTUL ADAPT – 2030


CNFIS-FDI-2023-F-0079

În cadrul proiectului se propune abordarea integrată a unor activități specifice protecției mediului, dezvoltării durabile a teritoriului, sustenabilității sistemelor agroalimentare și economiei circulare, domenii legate de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) prevăzute în Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.


Obiectivele proiectului
O1. Adaptarea și îmbunătățirea bazei materiale existente la nivelul universității și a bazei de practică a studenților din Fundățica (jud. Brașov) la noile provocări legate de îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă;
O2. Pregătirea profesională a studenților, orientată cu precădere spre dezvoltarea abilităților practice ale acestora, prin implementarea unor sesiuni de mentoring cu privire la ODD, trasabilitatea lanțului agroalimentar, protecția mediului și stocarea carbonului rezultat din prelucrarea materiilor prime agroalimentare;
O3. Îmbunătățirea calității activităților didactice, prin efectuarea unor vizite de studiu la parteneri tradiționali ai facultăților / programelor de studii și / sau potențiali angajatori ai absolvenților, în scopul creșterii nivelului de interdisciplinaritate al activităților practice, cunoașterii aprofundate a viitorului mediu profesional al absolvenților, și respectiv identificării unor reale oportunități
de angajare, care să fie în acord cu competențele, nevoile și dorințele absolvenților;
O4. Promovarea activităților desfășurate în cadrul programelor de studii, prin realizarea unui workshop cu invitați de marcă din mediul academic și cel profesional, din țară și din străinătate, workshop care să abordeze tematica tehnicilor de analiză geospațială a problemelor legate de ODD, a sistemelor agroalimentare durabile din punct de vedere ecologic, economic și social.

Participări cu lucrări la workshopuri si simpozioane științifice:

– 6th International Conference Water resources and wetlands 13-17 September, 2023 Tulcea (Romania), http://www.limnology.ro/wrw2023/programme.html 

P9 ASSESSMENT OF GROUNDWATER QUALITY FOR IRRIGATION AT REGIONAL SCALE USING ADAPTIVE INDICES AND GIS

P23 MONITORING AND ASSESSMENT OF THE HERBACEOUS CANOPY GROWTH AND DEVELOPMENT IN RIPARIAN ECOSYSTEMS


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific:  Prof. dr. ing. DUNEA Daniel


2. PROIECTUL RURAL-PRACT – 2022


CNFIS-FDI-2022-0283, Consolidarea bazei de practică la Universitatea Valahia din Târgoviște pentru viitorii specialiști în scopul dezvoltării durabile a spațiului rural (RURAL-PRACT)

Proiectul FDI RURAL-PRACT a vizat integrarea unor activități specifice dezvoltării durabile a spațiului rural adresate studenților înmatriculați la programele de studii universitare din cadrul a două facultăți ale Universității Valahia din Târgoviște, în scopul creării unui mediu motivațional, care să aibă drept consecință valorificarea superioară a calificărilor obținute și creșterea performanțelor școlare ale acestora.

  1. Workshop cu tematica Dezvoltarea durabilă a spațiului rural. Priorități și perspective” 

Workshopul aduce în atenție prezentări specifice tematicii cu referire la impactul calității apei subterane asupra sănătății populației în zone cu agricultură intensivă, rolul produselor alimentare de calitate și analiza senzorială a acestora în dezvoltarea rurală, asigurarea multifuncționalității pajiștilor, managementul riscurilor seismice și al inundațiilor, și alte aspecte legate de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Programul evenimentului:

https://fimsa.valahia.ro/wp-content/uploads/2022/12/Program_RURAL_PRACT-2022-UVT-FIMSA.pdf

2. Science Snacks ;

Cu prilejul Zilei Mondiale GIS, a fost organizat în sistem hibrid pe 16 noiembrie 2022, GIS DAY la Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor în care s-au prezentat aplicații din lumea reală ale tehnologiei GIS care pot face diferența în societatea noastră privind dezvoltarea rurală durabilă, problemele de mediu și protecția mediului înconjurător.

La eveniment au prezentat specialiști din cadrul Esri Romania, integrator ArcGIS, cel mai cunoscut software de cartografiere și analiză spațială, la nivel global, S.C. Geogismap Terra și S.C. Eterra Map S.R.L., precum și cadre didactice ale Universității Valahia. Subiectele abordate au fost susținute și cu demonstrații practice și au cuprins aspecte privind noile resurse pentru colectarea datelor din teren, elaborarea hărților tematice ale speciilor și habitatelor, soluții de dezvoltare a unui GIS pentru managementul infrastructurii verzi a orașelor și aplicații de monitorizare a covorului vegetal prin teledetecție și măsurători terestre.

 PROGRAMUL GIS DAY 2022 – FIMSA este disponibil la: https://fimsa.valahia.ro/wp-content/uploads/2022/11/Program_GIS-DAY-2022-UVT-FIMSA_16.11.2022.pdf

 Evenimentul a fost prezentat în presă și în social media având un număr ridicat de participanți (studenți din grupul țintă al proiectului, doctoranzi, dar și elevi de liceu).

https://www.gazetadambovitei.ro/educatie/ziua-gis-marcata-si-la-universitatea-valahia-cu-demonstratii-practice-de-utilizare-a-sistemului/

https://stirilocale.info.ro/stiri-dambovita/ziua-gis-marcata-si-la-universitatea-valahia-cu-demonstratii-practice-de-utilizare-a-sistemului-1199412.html

 Materialele prezentate sunt disponibile studenților pe platforma de e-learning a UVT, cu acordul firmelor participante.

3. Articole științifice cu precizarea sursei de finanțare.

Au fost publicate două articole indexate WoS (ISI) în reviste cu factor de impact:

 Bretcan P, Tanislav D, Radulescu C, Serban G, Danielescu S, Reid M, Dunea D. Evaluation of Shallow Groundwater Quality at Regional Scales Using Adaptive Water Quality Indices. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(17):10637. https://doi.org/10.3390/ijerph191710637

Dunea D, Șerban G, Brețcan P. Hydroinformatic Tools and Spatial Analyses for Water Resources and Extreme Water Events. Water. 2023; 15(3):463. https://doi.org/10.3390/w15030463  


Buget aprobat: 251.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Prof. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2022/03/FDI2022-rezultate-finale-CNFIS-proiecte.pdf


3. PROIECTUL PERFECT-INFRA-CLIMA – 2021


Pliant de prezentare


 ACCES PLATFORMA DE E-LEARNING A UNIVERSITATII VALAHIA – SECTIUNEA CNFIS-FDI-2021-0240


PERFECT-INFRA-CLIMA: Workshop cu participare internationala


Articol publicat in revista Water indexata ISI WoS cu factor de impact (Q2): 

Automated versus Manual Mapping of Gravel Pit Lakes from South-Eastern Romania for Detailed Morphometry and Vegetation


Participări cu lucrări la workshopuri si simpozioane științifice:

– 5th International Conference Water resources and wetlands 8-12 September, 2021 Tulcea (Romania), http://www.limnology.ro/wrw2020/programme.html

Poster ASSESSMENT OF THE SOLAR RADIATION AVAILABILITY FOR AQUATIC MACROPHYTES ASSOCIATIONS FROM POENI WETLAND ON GLAVACIOC RIVER, ROMANIA

– SIMPOZION ȘTIINȚIFIC „Siguranța Alimentară și Protecția Mediului” – EDIȚIA 2021

– Conferința Națională „Constantin Brătescu”, 17-19 sept. 2021 https://geocncb.weebly.com/edi539ia-a-iv-a.html 


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2021-0240

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: PERFECT-INFRA-CLIMA: Perfecționarea abilităților și competențelor digitale și a infrastructurii de susținere a activităților didactice specifice adaptării și anticipării efectelor schimbărilor climatice

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 233.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Prof. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

 http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2021/05/FDI2021-Rezultate-finaleCNFIS-aprobareME-lista-proiecte.pdf


4. PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA – 2020

Prezentare proiect

Detalii despre proiect:

https://ecopract.valahia.ro/


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice – impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf


5. PROIECTUL GIS-VEG-PRACT – 2019

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0234

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Spre o cunoaștere aprofundată a vegetației montane din Culoarul Rucăr-Bran prin utilizarea informațiilor de teledetecție și a tehnicilor de procesare GIS

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 252.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rezultate_finale-FDI2019-lista_proiecte_domenii_site.pdf

Pliant Proiect

Afis prezentare


6. PROIECTUL ENVIRO-TRAIN – 2018


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0231

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Extinderea infrastructurii de monitorizare a poluării atmosferice de fond în corelaţie cu structura vegetaţiei pajiştilor în zona Fundata – baza didactică Fundăţica

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 216.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2018/04/FDI2018-Rezultate-finale-evaluare-CNFIS.pdf

Poster Enviro-Train

 


7. PROIECTUL ECO-PRACT – 2017


Pliant de prezentare a proiectului


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2017-0638

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Dezvoltarea unor facilităţi experimentale şi a bazei de cunoştinţe pentru studiul ecosistemului de pajişti din zona Fundata – baza didactică Fundăţica (ECO-PRACT)

Domeniu vizat: D4: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 178.000 lei


Ca urmare a rezultatelor competitiei lansate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017, Universitatea Valahia din Targoviste a implementat proiectul CNFIS-FDI-2017-0638. 

Detalii: http://www.cnfis.ro/rezultate-evaluare-fdi-2017/ 


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific:  Conf. dr. ing. DUNEA Daniel