Proiecte FDI

1. PROIECTUL PERFECT-INFRA-CLIMA – 2021


Pliant de prezentare


 ACCES PLATFORMA DE E-LEARNING A UNIVERSITATII VALAHIA – SECTIUNEA CNFIS-FDI-2021-0240


PERFECT-INFRA-CLIMA: Workshop cu participare internationala


Articol publicat in revista Water indexata ISI WoS cu factor de impact (Q2): 

Automated versus Manual Mapping of Gravel Pit Lakes from South-Eastern Romania for Detailed Morphometry and Vegetation


Participări cu lucrări la workshopuri si simpozioane științifice:

– 5th International Conference Water resources and wetlands 8-12 September, 2021 Tulcea (Romania), http://www.limnology.ro/wrw2020/programme.html

Poster ASSESSMENT OF THE SOLAR RADIATION AVAILABILITY FOR AQUATIC MACROPHYTES ASSOCIATIONS FROM POENI WETLAND ON GLAVACIOC RIVER, ROMANIA

– SIMPOZION ȘTIINȚIFIC „Siguranța Alimentară și Protecția Mediului” – EDIȚIA 2021

– Conferința Națională „Constantin Brătescu”, 17-19 sept. 2021 https://geocncb.weebly.com/edi539ia-a-iv-a.html 


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2021-0240

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: PERFECT-INFRA-CLIMA: Perfecționarea abilităților și competențelor digitale și a infrastructurii de susținere a activităților didactice specifice adaptării și anticipării efectelor schimbărilor climatice

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 233.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Prof. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

 http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2021/05/FDI2021-Rezultate-finaleCNFIS-aprobareME-lista-proiecte.pdf


2. PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA – 2020

Prezentare proiect

Detalii despre proiect:

https://ecopract.valahia.ro/


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice – impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf


 

3. PROIECTUL GIS-VEG-PRACT – 2019

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2019-0234

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Spre o cunoaștere aprofundată a vegetației montane din Culoarul Rucăr-Bran prin utilizarea informațiilor de teledetecție și a tehnicilor de procesare GIS

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 252.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rezultate_finale-FDI2019-lista_proiecte_domenii_site.pdf

Pliant Proiect

Afis prezentare


 

4. PROIECTUL ENVIRO-TRAIN – 2018


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2018-0231

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Extinderea infrastructurii de monitorizare a poluării atmosferice de fond în corelaţie cu structura vegetaţiei pajiştilor în zona Fundata – baza didactică Fundăţica

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 216.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2018/04/FDI2018-Rezultate-finale-evaluare-CNFIS.pdf

Poster Enviro-Train

 


5. PROIECTUL ECO-PRACT – 2017


Pliant de prezentare a proiectului


Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2017-0638

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: Dezvoltarea unor facilităţi experimentale şi a bazei de cunoştinţe pentru studiul ecosistemului de pajişti din zona Fundata – baza didactică Fundăţica (ECO-PRACT)

Domeniu vizat: D4: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 178.000 lei


Ca urmare a rezultatelor competitiei lansate de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017, Universitatea Valahia din Targoviste a implementat proiectul CNFIS-FDI-2017-0638. 

Detalii: http://www.cnfis.ro/rezultate-evaluare-fdi-2017/ 


Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific:  Conf. dr. ing. DUNEA Daniel