GIS DAY 2022 LA FIMSA

GIS for Environmental Protection in a Changing Environment Celebrarea Zilei Mondiale GIS – GIS DAY 2022 16 Noiembrie 2022, Amfiteatrul A202 – FIMSA și                                      Online MS TEAMS Pe 16…

Admitere Septembrie 2022

In perioada 6-19 septembrie 2022 se desfășoară o noua sesiune de admitere la programele de studii de licență ale Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor! Locuri fără taxă! Admitere…

Admitere Licență Septembrie 2023

07 – 15 septembrie – înscrierea online a candidaților 15 septembrie –  afișarea rezultatelor 18 – 20 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși 21 septembrie –  afișarea rezultatelor…

Sesiune de admitere 2023

Anunț important! Incheierea contractelor de studii pentru candidații declarați admiși, în sesiunea iulie 2023, are loc în perioada 27 iulie – 10 august, în corpul A, etaj 2, Sala 232…

Ziua Mondială a Mediului 2023

5 iunie – Ziua Mondiala a MediuluiCampania de Ziua Mondială a Mediului din 2023 #BeatPlasticPollution face apel la soluții globale pentru combaterea poluării cu plastic.https://www.worldenvironmentday.global/

Montanologie – Agronomie (Licenta)

Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a…

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

  Conf.univ.dr.ing. Elena Bărăscu – Director Departament E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu E-mail  CV Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache E-mail  CV Conf.univ.dr.ing. Iuliana Manea E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Alexandru Stoica E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Corina…