Sesiune de admitere 2024

LOCURI FĂRĂ TAXĂ! OFERTA EDUCATIONALA – Descarcă! Acum poți să te înscrii Online la admitere.valahia.ro Cum mă înscriu? (Ghid video) Pentru a facilita înscrierea candidaților, etapele procesului de înscriere sunt…

Ziua Mondială a Mediului 2024

5 iunie – Ziua Mondiala a Mediului La 5 iunie, sărbătorim Ziua mondială a mediului. Inițiat de Organizația Națiunilor Unite în 1972, acesta este cel mai mare eveniment internațional pe…

Montanologie – Agronomie (Licenta)

Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a…

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

Conf.univ.dr.ing. Elena Bărăscu – Director Departament E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Iuliana Manea E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Alexandru Stoica E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Corina…

Departamentul Ingineria Mediului

Ş.l.univ.dr.ing. Virgil Moise – Director Departament E-mail CV Prof. univ. dr. ing. Gabriela Teodorescu E-mail CV Prof. univ. dr. ing. abilitat Nicolae Petrescu E-mail CV Prof. univ. dr. Laur Manea…

Programe academice

Descrierea programelor de studii: 1. DOMENII DE LICENŢĂ: INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu) Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani…

Admitere Master

Sesiunea IULIE, SEPTEMBRIE 2023 Interviul profesional la programele de studii universitare de master se desfasoara astfel:- Controlul și Expertiza Alimentelor- Sala A215, ora 10 – Tematica interviului– Sisteme de Control…

Admitere Licenta

ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 În scopul dobândirii calității de student al Universității Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 18 – 20 septembrie 2023…