Misiunea programului de studii universitare de licență Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole este de a oferi pregătire academică și practică în conducerea proceselor tehnologice din toate ramurile industriei alimentare, în optimizarea acestora, în domeniul analizelor fizico-chimice, al chimiei alimentelor, al biochimiei și microbiologiei alimentelor, care asigură posibilitatea de a lucra în domeniul dinamic al producției de alimente, al condiționării materiilor prime, al controlului calității și expertizării produselor alimentare, cu scopul reducerii riscurilor și creșterii siguranței în consum a alimentelor.

 

Obiectivele programului vizează pregătirea de specialiști pentru unitățile de industrie alimentară cu capital de stat și privat, pentru institutele de cercetare, pentru institutele de proiectare de profil, asigurarea cu cadre didactice de specialitate a învățământului preuniversitar, formarea de ingineri de industrie alimentară capabili să prezinte devoțiune pentru sistemul învățării permanente, să-și demonstreze excelența și inovația în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor în actualul context social și global și care să dezvolte o atitudine de lider în practica profesională.

 

Ocupații posibile (Ocupația / Cod COR/ISCO-08):                                          

1. Inginer în industria alimentară / 214514                           

2. Proiectant inginer produse alimentare / 214516                

3. Inspector de specialitate inginer industria alimentară / 214519