Acasa

Noutăți:


ADMITERE LICENȚĂ 2024 la programele de studii ale Facultății! (08.07 – 25.07.2024)

CONSULTĂ OFERTA EDUCAȚIONALĂ!

Detalii admitere Licență: https://admitere.valahia.ro/sectiune/6/licen-08-25072024


ADMITERE MASTER 2024 FIMSA (08.07 – 20.09.2024) OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Detalii admitere Master: https://admitere.valahia.ro/sectiune/26/master-0807-20092024 


Chestionar satisfactie la final de ciclu de studii

Beneficiari tabere 2024 seria I

Beneficiari tabere 2024 seria II

Adresa_locatii_perioade_tabara_2024

Adresa_redistribuire_FIMSA_tabara_2024

Liste finale tabere 2024 + rezerve

Repartizarea numarului de locuri de tabara – Tabere studentesti vara 2024

PROCES VERBAL DE SELECTIE CU STUDENTll CE BENEFICIAZA DE LOCURI IN CADRUL PROGRAMULUI “TABERE STUDENTE$TI 2024”

Comisia de selectie a studentilor – tabere 2024

Cereri pentru locuri in tabara – vara 2024


Regulamentul pentru finalizarea studiilor la FIMSA – 2024


Programare examene


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta Alimentelor înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.30/ iunie 1998, este integrată în reţeaua facultăţilor tehnice de stat din România, participând la asigurarea continuităţii şi dezvoltării învăţământului superior tehnic românesc. În cadrul FIMSA, activitatea se desfăşoară în conformitate cu  Constituţia României, Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic şi  aderă la “The Magna Charta of Europeans Universities” (Bologna, 1998), la convenţiile de la Bologna şi Berlin încheiate ulterior.

PROGRAME DE STUDII (LICENȚĂ ȘI MASTER) 

Misiunea Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor este aceea de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care presupune consolidarea şi dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Spaţiului European al Cercetării Ştiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate.

Dimensiunea educaţională fundamentală a Universităţii contemporane se exprimă prin cunoaştere şi cercetare ştiinţifică, pentru a forma specialişti capabili să se adapteze schimburilor economice şi culturale ale „societăţii de mâine”.
Programele de studiu ale Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor, prin disciplinele cuprinse în curricula universitară, asigură integrarea învăţământului de inginerie alimentară, de mediu şi agricol în învăţământul european.
Industria alimentara, protectia mediului si agricultura sunt sectoare de importanţă majoră în cadrul economiei nationale, ele reprezentand garantia existentei independente a natiunii însăşi. In Romania, aceste ramuri industriale se afla in prezent in plina dezvoltare fapt pentru care  necesarul de specialisti din domeniile amintite mai sus este din ce in ce mai ridicat. Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor are, în prezent, urmatoarea structură academică :

Departamentul: Ingineria Mediului
Departamentul: Ingineria  Produselor  Alimentare

În actualul context, în care accentul se află pe calitatea formării şi pe competitivitatea rezultatelor cercetării universitare atât în context naţional cât şi global, mai ales european, facultatea îşi propune dezvoltarea complexă a activităţii în concordanţă cu 2 direcţii principale, conforme cu specializările acreditate aflate în coordonarea celor două departamente. În cadrul Facultăţii de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor formarea iniţială se realizează pentru patru domenii de licenţă. Absolventii ciclului de licenta pot urma, in Facultatea noastra, studiile de masterat in cadrul a doua programe acreditate.


In memoriam

Cum să putem vorbi despre Doamna conferențiar dr. ing. Iuliana Manea la timpul trecut? Și totuși, puternică și cu infinită discreție și demnitate, a plecat. Învingând suferința, a plecat dintre noi, rămânând în sufletele noastre. Ale noastre, colegi și studenți care au iubit-o și au văzut în Dânsa un model profesional, deopotrivă.
Cu sufletul greu, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să o aibă în paza Lui și să îi călăuzească drumul spre stele!