Misiunea programului de studii universitare de licență Controlul și Securitatea Produselor Alimentare este de a oferi pregătire academică și practică în domeniul analizelor fizico-chimice, al chimiei alimentelor, al biochimiei și microbiologiei produselor alimentare, respectiv în controlul  calității acestora, cu scopul reducerii riscurilor și creșterii siguranței în consum a alimentelor. 

Obiectivele programului vizează pregătirea de specialiști pentru unitățile de industrie alimentară cu capital de stat și privat, pentru institutele de cercetare, pentru institutele de proiectare de profil, asigurarea cu cadre didactice de specialitate a învățământului preuniversitar, formarea de ingineri de industrie alimentară capabili să prezinte devoțiune pentru sistemul învățării permanente, să-și demonstreze excelența și inovația în rezolvarea problemelor, în luarea deciziilor în actualul context social și global și care să dezvolte o atitudine de lider în practica profesională.

Ocupații posibile (Ocupația / Cod COR/ISCO-08):                                          

  1. Consilier inginer industria alimentara / 214517
  2. Expert inginer industria alimentara / 214518
  3. Specialist in domeniul calitatii/ 214129

Plan de invatamant CSPA