Programul de master “Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului” asigură competenţe generale privind:

 • Analiza şi interpretarea cantitativă şi calitativă de date şi informaţii din diverse surse de documentare din domeniu pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri specifice;
 • Elaborarea de proiecte complexe şi a unor studii de specialitate aferente programului de studii;
 • Utilizarea tehnologiilor informatice avansate;
 • Capacitatea de a comunica şi de a organiza activitati din cadrul sferei profesionale în care activează precum şi posibilitatea de a accede la funcţii de conducere în raport cu propria dezvoltare profesională;
 • Capacitatea de a acţiona independent şi creativ în situaţiile noi apărute în aria profesională specific şi creşterea gradului de comunicare la nivel instituţional.

Competenţe de specialitate oferite de programul de master se referă la:

 • Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi soluţionare a problemelor privind:
 • Evaluarea calităţii şi a capacităţii de regenerare a mediului înconjurator si a capitalului natural ale Romaniei: resurse de apa, aer si sol, sisteme ecologice, resurse datorate biodiversitatii, agrosisteme si pasuni, ecosisteme forestiere, etc
 • Valorificarea durabila si competitiva a resurselor naturale energetice si minerale
 • Elaborarea si reactualizarea hartilor geotematice nationale si a bancii nationale de date geologice, in vederea compatibilizarii cu sisteme similare din Europa
 • Caracterizarea diversitatii, a calitatii si a productivitatii resurselor de mediu si a capitalului natural
 • Utilizarea tehnologiilor informationale moderne în controlul si monitorizarea mediului
 • Procedee biologice pentru asigurarea protectiei mediului
 • Imbunatatirea calitatii alimentelor (vegetale, animale) si reducerea folosirii pesticidelor si chimicalelor în agricultura cu impact important si rapid asupra calitatii vietii
 • Elaborarea de studii cu caracter stiintific si aplicativ în domeniul protejarii mediului înconjurator, al dezvoltarii durabile, valorificarii durabile a resurselor energetice
 • Abilitati superioare de cercetare independenta, interdisciplinara ( chimie, biochimie, biologie moleculara, microbiologie, fizica)
 • Abilitati creative în privinta îmbunatatirii calitatii mediului si a vietii si încurajarea diversitatii ocupationale
 • Capacitatea de a aplica cunostintele însusite în situatii noi