Descrierea programelor de studii:

 1. DOMENII DE LICENŢĂ:

 • INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu)
  • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi)
 • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani de studiu)
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole (zi)
 • INGINERIE CHIMICA (240 credite, 4 ani de studiu)
 • Controlul și securitatea produselor alimentare (zi)
 • AGRONOMIE   (240 credite, 4 ani de studiu)
 •  Montanologie
 • Importanţa domeniilor de licenţă şi a specializărilor derivă din posibilităţile certe oferite absolvenţilor de a găsi oportunităţi de angajare în sectoare care vizează calitatea alimentaţiei, a mediului şi implicit a vieţii, asigurându-le în principal, următoarele calificări:

  Ingineria Produselor Alimentare si Inginerie ChimicaIngineria MediuluiAgronomie
  • Ingineri tehnologi în toate sectoarele industriei alimentare
  • Cercetători în institute de cercetare de profil
  • Experţi în controlul şi expertizarea calităţii produselor alimentare şi în domeniul protecţiei consumatorului
  • Ingineri de mediu
  • Inspectori în institutii de protectie a mediului
  • Cercetători în institute de profil
  • Cadre didactice învăţământul liceal şi universitar
  •  
  • Ingineri profil agricol
  • Inspectori în institute de profil
  • Cercetători în institute de profil
  • Cadre didactice învăţământul liceal şi universitar

   Începând cu anul universitar 2005-2006, durata studiilor la aceste specializari este de 4 ani (240 credite) absolventii primind diploma de inginer diplomat in unul din domeniile Ingineria Produselor Alimentare,  Ingineria Mediului sau Agronomie.

  Absolventii cu rezultate bune pot continua pregatirea in cadrul studiilor universitare de masterat, care asigura aprofundarea in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica, constituind totodata o baza necesara si obligatorie pentru studiile doctorale.

  Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor are în dotare laboratoare destinate disciplinelor fundamentale de pregătire în domeniu şi disciplinelor tehnologice-inginereşti, laboratoare de informatică, laboratoare de cercetare aplicativă şi transfer tehnologic şi săli de curs moderne în care se desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare. Spaţiile sunt utilate cu aparatură performantă, conectare INTERNET, echipamente de simulare a proceselor tehnologice şi de monitorizare a proceselor de mediu.

  Facultatea dispune de o bibliotecă cu un fond de carte deosebit, având un număr de peste 16 100 de titluri, reprezentate de cărţi şi reviste de specialitate.

  Membrii corpului profesoral ai facultăţii noastre, prin experienţă şi implicare, în acord cu aspiraţiile studenţilor vor asigura integrarea lor în competiţia internaţională.

  2. STUDII DE MASTER:

  DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI: Programul Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului asigură perfecţionarea absolvenţilor de învăţămant superior în vederea abordării problemelor de mediu, aplicării soluţiilor moderne de protecţie a mediului şi de gestiune a resurselor naturale în contextul introducerii conceptelor actuale privind sistemele de management.


   DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE: Programul Controlul şi expertiza alimentelor se adreseaza absolventilor de invatamant superior, care activeaza in industria producatoare de alimente sa in organismele de control ale calitatii si securitatii alimentare . Obiectivele vizeaza perfectionarea specialistilor in domeniul analizelor moderne de control, cunoasterii legislatiei nationale si internationale in domeniu, implementarii eficiente a sistemului HACCP specific fiecarui tip de intreprindere si a metodelor moderne de modelare si stimulare.