Admitere online

Rezultate admitere – sesiunea septembrie 2022

 
Instructiuni pentru candidații admiși in sesiunea SEPTEMBRIE 2022:

Pentru dobândirea calității de student/masterand, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 21 septembrie – 24 septembrie 2022  pentru a încheia contractul de studii și a depune un dosar-plic conținând documentele de înscriere pe suport de hârtie, precum și dovada achitării taxelor:

  • Taxă de înmatriculare în cuantum de 200 lei, care se va plăti indiferent de regimul de finanțare a studiilor de licență sau de master (buget/taxă);
  • o fracție din taxa de şcolarizare în cuantum de 800 lei (licență), pentru candidații  admiși la studii cu taxă.

Program încheiere contracte: 

21 septembrie – 24 septembrie 2022 
Miercuri-Vineri:  9:00-17:00,  Sâmbătă:  9:00-12:00