Studenţii Facultăţii de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor efectuează practica de specialitate în unităţi specializate pentru documentare, cercetare, studii privind disciplinele de specialitate din anii respectivi.

          Practica are scopul de a-i ajuta pe studenţi la întregirea cunoştinţelor dobândite la cursurile de specialitate.

          Obiectivele pe care studenţii urmează să le realizeze în timpul practicii sunt cele prevăzute în programa de practică în funcţie de competențele profesionale. În afară de obiectivele specifice prevăzute în programă, studenţii urmează să realizeze şi următoarele obiective comune:

  1. O bună cunoaştere a organizării şi a activităţii entității unde se organizează practica.
  2. Formarea unor deprinderi practice în vederea utilizării unor instrumente pe baza unor metode şi tehnici specifice ariei de specializare.
  3. Analiza si interpretarea problemelor specifice privind elaborarea tehnologiilor moderne.
  4. Cunoașterea principiilor și metodelor de elaborare a documentațiilor tehnice de specialitate.
  5. Utilizarea normelor legale și a celor mai bune tehnologii valabile (BAT) specifice domeniului de studii.
  6. Cunoașterea activităților și proceselor tehnologice pe baza procedurilor tehnice în vigoare.
  7. Însușirea și utilizarea terminologiei specifice.

Studenții din domeniul Ingineria Mediului în practică la S.C. Eterra Map S.R.L. Targoviste sub coordonarea D-nei Ing. Mariana Rechitan