Centrul de Cercetare:

Știința Alimentelor şi Tehnologii Emergente in Ingineria Mediului

 

English version

 

MEMBRI:

 

  Nume şi prenume Organizaţia/Facultatea
  CADRE DIDACTICE  
  Prof.univ.dr.ing Buruleanu Lavinia Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Prof.univ.dr.ing. abilitat Petrescu Nicolae Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Prof.univ.dr.ing. abilitat Necula Cezarina Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Prof.univ.dr. Manea Laur Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Prof. univ. dr. ing. abilitat Dunea Daniel Emil Constantin Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Stoica Alexandru Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Manea Iuliana Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Bărăscu Elena Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Popescu Elena Corina Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr. Alexandrescu Daniela Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Neagu-Frasin Loredana Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing. Predescu Mirela Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Ş.l.univ.dr.ing. Predescu Laurențiu Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  Ș.L.dr.ing. Avram Daniela Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  As.univ.dr.ing. Georgescu Andreea Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor
  As.univ.dr.ing. Mărgărit Roxana Ingineria Mediului şi Ştiinţa  Alimentelor
     
  MEMBRI COLABORATORI  
  Prof.univ.dr.ing.Movileanu Gelu Ingineria Mediului şi Ştiinţa  Alimentelor
  Conf.univ.dr.ing.Dumitru Dumitru Ingineria Mediului şi Ştiinţa  Alimentelor
  Ing.Iliescu Nicoleta Ingineria Mediului şi Ştiinţa  Alimentelor

 

DOMENII DE CERCETARE ȘI TEMATICA DE CERCETARE

 

 1. DOMENIUL DE CERCETARE PRIORITAR:

ȘTIINȚA ALIMENTELOR ȘI TEHNOLOGII EMERGENTE ÎN INGINERIA MEDIULUI

DOMENII DE CERCETARE SECUNDARE:

  1.  Stiința alimentelor.
  2. Controlul si expertizarea alimentelor
  3. Siguranţa alimentelor.
  4. Controlul procesarii produselor alimentare
  5. Tehnologii emergente în ingineria mediului
  6. Aplicaţii ale biotehnologiilor în industria alimentară şi agricultură
Direcţia de cercetare Teme de cercetare

Siguranţa alimentelor

Studiul contaminării cu  metale a preparatelor din carne
Studiul contaminării cu nitriţi/nitraţi a unor legume
Studiul transformărilor oxidative ale uleiurilor alimentare
Autentificarea mierii de albine existente în reţeaua comercială
Identificarea şi autentificarea unor băuturi alcoolice
Studii privind implementarea sistemului de calitate HACCP în unităţi de industrie alimentară
Importanţa ghidului de bune practici de igienă în unităţile de industrie alimentară
Utilizarea aditivilor alimentari şi impactul lor asupra sănătăţii umane
Sisteme de management integrat calitate-siguranţa alimentelor

Controlul procesarii produselor alimentare

Influenta tratamentolor termice asupra calitatii produselor alimentare
Influenta adaosurilor proteice asupra consumurilor specifice în industria cărnii
Sisteme de emulsii utilizate în industria alimentară
Modificarea comparativă a conţinutului de vitamine al unor produse alimentare în timpul tratamentului termic clasic, respectiv cu microunde
Influenţa suplimentării aluaturilor cu enzime exogene asupra proceselor biochimice care au loc în timpul panificării şi asupra calităţii globale a pâinii;
Cercetari privind folosirea agentilor de ingrosare colorati la fabricarea produselor alimentare
Controlul calităţii şi valorificarea în scop alimentar al unor fructe de padure
Aplicarea unor metode moderne de control şi expertiza a produselor hipocalorice
Studiul privind valorificarea superioară a unor subproduse din industria alimentara
Inginerie industrială Principii de procesare a alimentelor
Studii nutriţionale privind procesarea alimentelor
Optimizarea tehnologiilor alimentare
Valorificarea superioară a produselor secundare din industria alimentară
Utilizarea şi implementarea sistemelor de management în asigurarea calităţii alimentelor (HACCP şi TQM)
Corelaţii între procesarea alimentelor şi caracteristicile nutriţionale ale alimentelor
Biotehnologii şi produse noi Izolarea microorganismelor înalt producătoare de enzime şi substanţe biologic active, de calitate alimentară
Metabolismul microorganismelor şi fermentaţiile
Cinetica proceselor de fermentare
Tehnologii utilizate pentru productia microbiana de ingrediente alimentare
Bacteriocinele – agenţi biologici de conservare a produselor alimentare
Sisteme durabile de producție agricolă - Agricultură ecologică și sisteme convenționale de producție agricolă prietenoase cu mediul înconjurător;
- Dezvoltarea durabilă a zonei montane, conservarea patrimoniului și a resurselor naturale;
- Montanologie aplicată;
- Tehnologii ecologice de creștere a animalelor.
Protecția mediului în contextul schimbărilor climatice - Evaluarea și controlul poluării aerului, solului şi apelor;
- Protecția mediului și tehnologii de depoluare;
- Modelarea avansată a proceselor de mediu
- Aplicarea tehnologiilor de analiză geospațială pentru studiul proceselor de mediu