Misiunea programului de studii universitare de licenţă Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură este a forma specialiști pentru următoarele sectoare de activitate:

  • consultanţă pentru protecția mediului,
  • proiectarea și dezvoltarea proceselor, echipamentelor si tehnologiilor pentru controlul, managementul și remedierea calității apelor, solului și aerului;
  • bilanț de mediu și evaluarea impactului lucrărilor inginerești asupra mediului;
  • monitorizarea și asigurarea conformității cu legislația de mediu;
  • învățământ și cercetare.

Obiectivele programului de studii vizează formarea  absolvenţilor, ingineri de mediu capabili să profeseze în domeniul ingineresc specific, al administraţiei locale sau centrale sau în domeniul academic, care să-şi demonstreze excelenţa şi inovaţia în rezolvarea problemelor de mediu, în proiectarea şi luarea deciziilor în actualul context social şi global şi să dezvolte o atitudine de lider în practica profesională.

Ocupații posibile (Ocupația / Cod COR/ISCO-08):

  1. Inginer tehnolog în protecția mediului / 214305
  2. Inginer pentru controlul poluării mediului / 214306
  3. Inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu / 214311