Regulament FIMSA finalizare studii -2019


 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENTI - CICLURILE DE STUDll LICENTA SI MASTERATREGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENTI - CICLURILE DE STUDll LICENTA SI MASTERAT)


Structura anului universitar 2017-2018


 

Studenti

Programul Tabere Studentesti 2017, la Universitatea Valahia din Targoviste

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti sunt studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare, iar în cazul studenţilor înscrişi în anul I de școlarizare, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs 2016-2017), în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006, art.2, alin.2, lit. a. În cazul studenților cazuri sociale ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

 

Baza legala


Metodologia de organizarea si desfasurarea Programului Tabere Studentesti 2017

ANEXA 3 Borderou 2017
ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017
ANEXA 5 Diagrama de cazare Tabere Studentesti 2017
ANEXA 6 Pontajul de masa Tabere Studentesti 2017
ANEXA 7 Lista de participanti 2017
ANEXA 8 Regulament General Tabere Studentesti 2017

 

 

accesonline-ro    ACCESEAZA UMS!

 GAT 6032 


NOU!

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017


DOCUMENTE DE INTERES GENERAL


Structura anului universitar 2015 - 2016

Mentori - cadre didactice pentru programele de studii ale FIMSA 


NOU!!! CONCURS ERASMUS 2016 - 2017


1. Burse ERASMUS - locuri disponibile la Universitatile Partenere (2016-2017)

2. Calendarul concursului si criteriile de selectie 2016-2017

 


 CONCURS ERASMUS 2015/2016


1. Burse ERASMUS - locuri disponibile la Universitatile Partenere (2015-2016)

2. Calendarul concursului si criteriile de selectie 2015-2016

3. Rezultatele concursului ERASMUS 2015 


 TABERE STUDENTESTI 2015


Rezultate finale selectie studenti - Tabere studentesti 2015

Lista studentilor selectati - Tabere 2015

Proces verbal selectie - Tabere studentesti

Comisie analiza cereri tabere

Proces verbal cereri TABERE 2015

Programul National Tabere Studenţeşti 2015 

Metodologie - Tabere studentesti 2015

ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2015

ANEXA 2 Situatia Locurilor in Tabere Studentesti 2015 - UVT

 


BURSE  SEMESTRUL  I, ANUL UNIVERSITAR 2015-2016


Burse acordate studentilor FIMSA 

 


REGULAMENTE


Carta Universitatii Valahia din Targoviste

Regulamentul de Activitate Profesionala a Studentilor (RAPS)

Regulament privind Acordarea Burselor pentru Studenti - ciclurile de licenta si masterat

Regulament privind acordarea burselor de performanta cultural-artistica
Regulament privind acordarea burselor de performanta sportiva


TAXE SI CRITERII DE REDUCERE/SCUTIRE


Taxele si cuantumurile taxelor pentru anul universitar 2015 - 2016

Criterii pentru Acordarea de Reduceri sau Scutiri de Taxe (2015 - 2016)

Tarife de cazare in caminele studentesti


DOCUMENTE PENTRU CAZARE


Regulament privind Organizarea si Functionarea Caminelor Studentesti

Anexa nr. 1 - Model Contract de inchiriere Camin