Workshop cu tematica:

Dezvoltarea durabilă a spațiului rural. Priorități și perspective” 

7 Decembrie 2022, 13.00-14.30

Amfiteatrul A202 – FIMSA (Campus UVT, Corp A, et. 2); On-line – MS-TEAMS 

Workshopul aduce în atenție prezentări specifice tematicii cu referire la impactul calității apei subterane asupra sănătății populației în zone cu agricultură intensivă, rolul produselor alimentare de calitate și analiza senzorială a acestora în dezvoltarea rurală, asigurarea multifuncționalității pajiștilor, managementul riscurilor seismice și al inundațiilor, și alte aspecte legate de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Programul evenimentului:

https://fimsa.valahia.ro/wp-content/uploads/2022/12/Program_RURAL_PRACT-2022-UVT-FIMSA.pdf

Evenimentul este organizat de către Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor și Facultatea de Științe Umaniste – Departamentul de Geografie și este susținut de proiectul CNFIS-FDI-2022-0283, Consolidarea bazei de practică la Universitatea Valahia din Târgoviște pentru viitorii specialiști în scopul dezvoltării durabile a spațiului rural (RURAL-PRACT)

Proiectul FDI RURAL-PRACT a vizat integrarea unor activități specifice dezvoltării durabile a spațiului rural adresate studenților înmatriculați la programele de studii universitare din cadrul a două facultăți ale Universității Valahia din Târgoviște, în scopul creării unui mediu motivațional, care să aibă drept consecință valorificarea superioară a calificărilor obținute și creșterea performanțelor școlare ale acestora.

Detalii: https://fimsa.valahia.ro/acasa/proiecte-fdi/