5 iunie – Ziua Mondiala a Mediului

La 5 iunie, sărbătorim Ziua mondială a mediului. Inițiat de Organizația Națiunilor Unite în 1972, acesta este cel mai mare eveniment internațional pe teme de mediu, la care participă milioane de persoane din întreaga lume. A devenit o platformă globală importantă pentru promovarea sensibilizării cu privire la mediu.

Mediul este o tematică prioritară pentru UE – diverse politici sunt destinate să protejeze mediul biodiversitatea și sănătatea cetățenilor, precum și să promoveze tranziția către o economie circulară. În 2019, Comisia a introdus Pactul verde european, o strategie cuprinzătoare pentru ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Acțiuni-cheie:

  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: stabilirea unui cadru pentru ca, până la sfârșitul acestui deceniu, să înregistrăm o reducere cu cel puțin 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990
  • Decuplarea creșterii economice de emisii: din 1990, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 32,5 %, iar economia noastră a crescut cu aproape 70 %.
  • Promovarea dezvoltării de tehnologii inovatoare pentru reducerea emisiilor: punerea în aplicare a Regulamentului privind industria care contribuie la obiectivul zero emisii nete pentru a accelera procesele de autorizare pentru producția de tehnologii curate și pentru a sprijini întreprinderile europene în menținerea competitivității, în paralel cu tranziția către practici mai ecologice
  • Reducerea impactului producției și consumului asupra mediului: prin Planul de acțiune pentru economia circulară, produsele sustenabile devin norma, de la produse electronice, textile, vehicule și materiale de construcții la alimente
  • Protejarea biodiversității: plecând de la Natura 2000, cea mai mare rețea mondială de zone naturale protejate, pentru a proteja resursele naturale și a opri declinul speciilor și habitatelor pe cale de dispariție
  • Abordarea relocării emisiilor de dioxid de carbon: mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră garantează o reducere a emisiilor, indiferent unde acestea sunt produse, chiar și în afara frontierelor UE
  • Protejarea cetățenilor împotriva pericolelor legate de mediu: normele UE care garantează calitatea apei potabile, a apei pentru scăldat, îmbunătățirea calității aerului și reducerea zgomotului, precum și reducerea sau eliminarea efectelor substanțelor chimice nocive
  • Sprijinirea populațiilor și regiunilor afectate de fenomene climatice extreme: cu Fondul de solidaritate al UE
  • Protejarea lucrătorilor și a societăților vulnerabile: datorită Fondului pentru o tranziție justă și Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, pentru a sprijini comunitățile vulnerabile care se confruntă cu cele mai mari provocări în ceea ce privește adaptarea la noile politici de mediu

Comisia își menține angajamentul deplin de a transforma UE într-o economie curată, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris. Pactul verde european se bazează pe o economie curată și circulară. Promovează o tranziție curată care protejează oamenii și planeta și care este eficientă din punctul de vedere al costurilor și echitabilă din punct de vedere social. 

Informații suplimentare

Pactul verde european

Bilanțul Comisiei von der Leyen Pactul verde european

Mai multe despre politica de mediu a UE

Săptămâna verde 2024

Detalii

Sursa: https://commission.europa.eu/news/world-environment-day-2024-2024-06-05_ro

Data publicării
5 iunie 2024
Autor
Direcția Generală Comunicare