Category: FIMSA

Ziua Mondială a Mediului 2023

5 iunie – Ziua Mondiala a MediuluiCampania de Ziua Mondială a Mediului din 2023 #BeatPlasticPollution face apel la soluții globale pentru combaterea poluării cu plastic.https://www.worldenvironmentday.global/

GIS DAY 2022 LA FIMSA

GIS for Environmental Protection in a Changing Environment Celebrarea Zilei Mondiale GIS – GIS DAY 2022 16 Noiembrie 2022, Amfiteatrul A202 – FIMSA și                                      Online MS TEAMS Pe 16…

Montanologie – Agronomie (Licenta)

Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a…

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

  Conf.univ.dr.ing. Elena Bărăscu – Director Departament E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu E-mail  CV Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache E-mail  CV Conf.univ.dr.ing. Iuliana Manea E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Alexandru Stoica E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Corina…

Departamentul Ingineria Mediului

Ş.l.univ.dr.ing. Virgil Moise – Director Departament (interimar) E-mail CV Prof. univ. dr. ing. Gabriela Teodorescu E-mail CV Prof. univ. dr. ing. abilitat Nicolae Petrescu E-mail CV Prof. univ. dr. Laur Manea…

Programe academice

Descrierea programelor de studii:  1. DOMENII DE LICENŢĂ: INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu) Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani de studiu) Tehnologia…

Documente

Plan operational FIMSA 2023 PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024 DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște REGULAMENTE Universitatea Valahia din Târgoviște (INTEGRAL) Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în FIMSA…