Category: FIMSA

Ziua Mondială a Mediului 2024

5 iunie – Ziua Mondiala a Mediului La 5 iunie, sărbătorim Ziua mondială a mediului. Inițiat de Organizația Națiunilor Unite în 1972, acesta este cel mai mare eveniment internațional pe…

Montanologie – Agronomie (Licenta)

Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a…

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

Conf.univ.dr.ing. Elena Bărăscu – Director Departament E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Iuliana Manea E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Alexandru Stoica E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Corina…

Departamentul Ingineria Mediului

Ş.l.univ.dr.ing. Virgil Moise – Director Departament E-mail CV Prof. univ. dr. ing. Gabriela Teodorescu E-mail CV Prof. univ. dr. ing. abilitat Nicolae Petrescu E-mail CV Prof. univ. dr. Laur Manea…

Programe academice

Descrierea programelor de studii: 1. DOMENII DE LICENŢĂ: INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu) Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani…

Documente

Plan operational FIMSA 2023 PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024 DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște REGULAMENTE Universitatea Valahia din Târgoviște (INTEGRAL) Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în FIMSA…

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice ale departamentelor FIMSA. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senatul…

Echipa

Conducerea executivă Conf.univ.dr.ing. Daniela ALEXANDRESCU – Decan Conf.univ.dr.ing. Loredana NEAGU-FRĂSIN – Prodecan Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU – Director Departament Ingineria Produselor Alimentare S.l.univ.dr.ing. Virgil MOISE – Director Departament Ingineria Mediului Secretar-sef…