Category: FIMSA

GIS DAY 2022 LA FIMSA

GIS for Environmental Protection in a Changing Environment Celebrarea Zilei Mondiale GIS – GIS DAY 2022 16 Noiembrie 2022, Amfiteatrul A202 – FIMSA și                                      Online MS TEAMS Pe 16…

Montanologie – Agronomie (Licenta)

Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a…

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

  Conf.univ.dr.ing. Elena Bărăscu – Director Departament E-mail CV Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu E-mail  CV Prof.univ.dr.ing. Ştefania Iordache E-mail  CV Conf.univ.dr.ing. Iuliana Manea E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Alexandru Stoica E-mail CV Conf.univ.dr.ing. Corina…

Departamentul Ingineria Mediului

Prof. univ. dr. ing. Daniel Dunea – Director Departament E-mail CV Prof. univ. dr. ing. Ion Dumitru (Asociat) E-mail CV Prof. univ. dr. Laur Manea E-mail CV Prof. univ. dr.…

Programe academice

Descrierea programelor de studii:  1. DOMENII DE LICENŢĂ: INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu) Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani de studiu) Tehnologia…

Documente

PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024 PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2021 Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în FIMSA – anul 2020 DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște REGULAMENTE Universitatea…

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice ale departamentelor FIMSA. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senatul Universităţii…

Echipa

Conducerea executivă Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA – Decan Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU – Prodecan Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU – Director Departament Ingineria Produselor Alimentare Prof.univ.dr.ing. Daniel DUNEA – Director Departament Ingineria Mediului Secretar-sef – Ing.…