Departamentul Ingineria Mediului

Ş.l.univ.dr.ing. Virgil Moise – Director Departament (interimar) E-mail CV Prof. univ. dr. ing. Gabriela Teodorescu E-mail CV Prof. univ. dr. ing. abilitat Nicolae Petrescu E-mail CV Prof. univ. dr. Laur Manea…

Programe academice

Descrierea programelor de studii:  1. DOMENII DE LICENŢĂ: INGINERIA MEDIULUI (240 credite, 4 ani de studiu) Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (zi) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (240 credite, 4 ani de studiu) Tehnologia…

Admitere Master

  Sesiunea IULIE, SEPTEMBRIE 2023 Interviul profesional la programele de studii universitare de master se desfasoara astfel:- Controlul și Expertiza Alimentelor- Sala A215, ora 10 – Tematica interviului– Sisteme de…

Admitere Licenta

ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 În scopul dobândirii calității de student al Universității Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 18 – 20 septembrie 2023…

Rezultate Admitere

Admitere online ADMITERE 2023 REZULTATE ADMITERE MASTER- Sesiunea septembrie 2023  dupa contractare – Controlul și Expertiza Alimentelor – Sisteme de Control și Evaluare a Calitatii Mediului  REZULTATE ADMITERE LICENTA- Sesiunea septembrie 2023 …

Examen finalizare studii

Anul universitar 2022-2023 Regulament FIMSA finalizare studii Calendarul desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor, studii universitare de licenţă şi masterat Comisiile de finalizare a studiilor Tematica examenului de diploma Ingineria…

Practica

Studenţii Facultăţii de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor efectuează practica de specialitate în unităţi specializate pentru documentare, cercetare, studii privind disciplinele de specialitate din anii respectivi.           Practica are scopul…

Programare examene

SEMESTRUL 1  – Toate programele de studii Programare examene SEMESTRUL 2 – Toate programele de studii Programare examene  SESIUNE DE RESTANTE   REFACERE CREDITE RESTANŢE 21-26 septembrie 2023 RESTANŢE 1-14 septembrie…

Orar

SEMESTRUL II LICENTA 1. Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura2. Montanologie3. Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole4. Controlul si Securitatea Produselor Alimentare MASTER 1. Sisteme de Control si Evaluare a Calitatii Mediului2.…

Studenti

Tabere studențești Tabel nominal cu studentii care au solicitat un loc de tabara si procesul verbal de selectie cu studentii care beneficiaza de locuri in tabara, 2023 MO Partea I…

Documente

Plan operational FIMSA 2023 PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024 DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște REGULAMENTE Universitatea Valahia din Târgoviște (INTEGRAL) Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în FIMSA…

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice ale departamentelor FIMSA. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senatul Universităţii…

Echipa

Conducerea executivă Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA – Decan Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU – Prodecan Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU – Director Departament Ingineria Produselor Alimentare S.l.univ.dr.ing. Virgil MOISE – Director interimar Departament Ingineria Mediului Secretar-sef –…