Practica

Studenţii Facultăţii de Ingineria Mediului şi Știința Alimentelor efectuează practica de specialitate în unităţi specializate pentru documentare, cercetare, studii privind disciplinele de specialitate din anii respectivi.           Practica are scopul…

Programare examene

SEMESTRUL 1 – Anul universitar 2021-2022 – Toate programele de studii Programare examene SEMESTRUL 2 – Anul universitar 2021-2022 – Toate programele de studii Programare examene  SESIUNE DE RESTANTE   REFACERE…

Orar

SEMESTRUL I LICENTA 1. Ingineria si Protectia Mediului in Agricultura2. Montanologie3. Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole4. Controlul si Securitatea Produselor Alimentare MASTER 1. Sisteme de Control si Evaluare a Calitatii Mediului2.…

Studenti

Propuneri burse – semestrul 1 – anul universitar 2022-2023 Alegeri studenți – 2022 Alegeri partiale studenti octombrie-noiembrie 2022 Anunt VOT alegeri partiale studenti 09.11.2022 (https://www.valahia.ro/studenti/alegeri-studenti/) Hotărâre CD LSUV nr. 13 din 13.10.2022…

Documente

PLANUL STRATEGIC AL FIMSA 2020-2024 PLANUL OPERATIONAL AL FIMSA 2021 Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în FIMSA – anul 2020 DOCUMENTE SMC Universitatea Valahia din Târgoviște REGULAMENTE Universitatea…

Cercetare

Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice ale departamentelor FIMSA. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senatul Universităţii…

Echipa

Conducerea executivă Conf.univ.dr.ing. Alexandru STOICA – Decan Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU – Prodecan Conf.univ.dr.ing. Elena BĂRĂSCU – Director Departament Ingineria Produselor Alimentare Prof.univ.dr.ing. Daniel DUNEA – Director Departament Ingineria Mediului Secretar-sef – Ing.…